İNSAN İLİŞKİLERİNİ “AKORT ETMEK”

Çağımız yönetiminde ‘insan’ önem kazanmış ve yönetim insancıllaşmıştır. Artık, işletmelerde, insanın insan yönü elde edilerek çalışmaya yönlendirilmesi ve verimli olması istenilmektedir. Yönetici/üst, alt kademedeki personelle bütünleşmekte ve özdeşleşmektedir: onlarla aynı elbiseyi giymekte, aynı bareti takmakta, aynı yemekhanede aynı yemeği yemekte, aynı araçla seyahat etmekte; personeline adıyla hitap etmekte, ceketsiz görüşmekte, birlikte çay içmekte, samimi ilişkilere girmektedir. Artık, yönetimde katı kurallar ve kalıplar yerine, ortak amaçlar ve ortak kurallar gelişmektedir. Yöneticiler ya da üstler artık fildişi kulelerde oturan, sadece emir veren, her şeyi denetleyen erişilmez kişiler değildir. Yönetici ya da üstler artık, işçiyle astlarıyla oturup konuşan insandır. Alt kademeye inen, işbaşında onu yönlendiren ve iş görenle direkt görüşen insandır. Artık, yönetimde verimliliği sağlayan etki, sadece fazla para verilmesi veya fiziki şartların iyileştirilmesi değil, çalışanlara gösterilen yakın ilgi ve özendir. Devamı

istek, görüş ve önerileriniz için