BİRİNCİ SÖZÜM

Öncelikle hizmet verdiğim kişi, kurum ve kuruluşların karşılaştığı problemlerin çözümüne “profesyonelce” ve “amatör coşku” ile katılacağım ve çözümün bir parçası olacağım.

İKİNCİ SÖZÜM
Teknik konularda paydaşlarıma danışmadan karar vermeyeceğim.

ÜÇÜNCÜ SÖZÜM
Hizmet verdiğim tüm taraflarla “ortak akıl“ oluşturmak yerine “ben bilirimcilik“ yaklaşımıyla tek başıma karar almaya kalkışmayacağım.

DÖRDÜNCÜ SÖZÜM
Irk, dil, din, zümre, coğrafya, yaş, cinsiyet, statü ve yetenek farklılıklarına saygı gösterip, eşitlikçi davranacağım ve ayrımcılık yapmayacağım.

BEŞİNCİ SÖZÜM
Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler ile müşterime, danışanıma yönelik kanun, prosedür, talimat ve yönetmeliklere uyacağım ve saygı göstereceğim. 

ALTINCI SÖZÜM
Hizmet sözleşmesi ile bağlantılı bütün belge ve dokümanları özel ve gizli bir şekilde saklayacağım ve müşterimin, danışanımın izni olmaksızın herhangi bir şekilde yayınlamayacağım ve/veya açığa çıkarmayacağım.

YEDİNCİ SÖZÜM
Müşterilerime, danışanlarıma onları yanlış yönlendirebileceğini bildiğim bir bilgi ya da öneri vermeyeceğim.

SEKİZİNCİ SÖZÜM
Müşterilerimin, danışanlarımın çıkarları ile kendi çıkarlarım arasında oluşabilecek uyuşmazlıklara engel olmaya çalışacağım.

DOKUZUNCU SÖZÜM
Uzmanlık alanım dışında, uygun ve gerekli olduğunda, müşterime diğer profesyonellerden hizmet almasını önereceğim.

ONUNCU SÖZÜM
Sözleşme kapsamındaki hizmetleri, en iyi profesyonel uygulamalara göre; dikkatli, etkin ve titizlikle yerine getireceğim.

ONBİRİNCİ SÖZÜM
Sözleşme kapsamında yürütülen çalışmaların, testlerin ve araştırmaların sonuçlarını kişisel amaçlarım için kullanmayacağım.

ONİKİNCİ SÖZÜM
Her zaman sadakatle ve tarafsız bir biçimde alın teri dökerek işimin kurallarını yerine getireceğim.

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

30 Ocak 2015
Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.

istek, görüş ve önerileriniz için