Verimlilik ve Performans Yönetim Danışmanlığı’nın satırbaşları şöyledir.

  • Verimlilik kavramları, faktörleri ve şartlarındaki değişiklikler
  • Verimlilik ve performans ölçümlemesi
  • Verimlilik artırmak için yaklaşım ve stratejiler
  • Verimlilik ve performans geliştirme programları tasarlamak ve hayata geçirmek
  • Verimlilik gelişimi için araç ve teknikler

istek, görüş ve önerileriniz için