Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

1956 yılı’nda Aksaray’da doğdu; evli ve üç çocuk babasıdır. Buse ve Metehan’ın tonton dedesidir.

Bir asker çocuğu olarak farklı şehir ve kasabalarda öğrenimini sürdürürken okul harçlıklarını kazanmak için yaz tatillerinde iş hayatının içinde oldu; “gönül ve alın teri” döktü…

Aksaray Lisesi mezuniyetinden sonra Türk Hava Kuvvetleri’ne katıldı. Hava Astsubayı iken Selçuk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Lisans ile Yüksek Lisans; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri’nden de Doktora derecelerini aldı.

Avcı bombardıman uçaklarında uzun yıllar Elektronik Atış Kontrol Teknisyenliği yaptı. Daha sonraki yıllarda Kalite Güvence Uzmanlığı,  Uçak Bakım Komutanlığı Görevbaşı Eğitimi (On-the-Job Training) sorumluluğu ile Bakım Eğitim Merkezi yöneticisi iken, 1992 yılında Sevilla/İspanya dönüşü ekip arkadaşları ile birlikte Ankara’da CASA CN-235 Uçağı Teknik Eğitim (UTE) Merkezi’nin kurulmasında görev aldı.  Bu merkezde, teknik öğretmenliğin yanı sıra sistem analizi, planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını yürüttü. CASA UTE’de uçak teknik sistemleri eğitiminde Multimedya Destekli İnteraktif Eğitim Sistemi’nin (MITS) kuruluşunda yer alarak bu merkezin yöneticiliğini yaptı.  Amerika (Wichita/Kansas) dönüşü Cessna Citation uçak teknik eğitimlerini UTE’ye entegre etti. Hava Radar Sistem Teknik Öğretmenliğinin yanısıra Uçak Radar Bakım Kalite Güvence Uzmanı ve  Tecrübe Uçucusu olarak görev yaptı.

1995-1998 yılları arasında Üs Komutanlığı’nın Görevbaşı Eğitimi’nden (On-the-Job Training) yetkili ve sorumlu oldu. 23 Ocak 1998 tarihinde kendi isteği ile Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesindeyken emekli oldu.

Dr. Çuhacı, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak 21. yüzyılı karşılamalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda kişisel ve kurumsal gelişimleri için eğitim, koçluk, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla 1998 yılından beri YENİ yepyeni yaşam döneminde paylaşımlarını sürdürmektedir.

“Birey, kurum ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlamak” ülküsüne (vizyonuna) bağlı kalarak; bugüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının yeniden yapılanması, insan kaynakları yönetim sistemlerinin oluşturulması, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama,  işyükü/işgücü analizleri yoluyla insangücü yetkinlikleri ve performans değerlendirme sistemlerinin kurulması, her kademedeki çalışanların ihtiyaçlara uygun kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinin belirlenmesi ve bu eğitimlerin verilmesi ile koçluk görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Dr. Çuhacı, örgütsel öğrenme yetersizliklerinin panzehirlerini kullanıcısının hizmetine sunmakta ve işletme yönetiminin bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel eğitim programları, koçluk, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle işadamları, yöneticiler ve girişimcilerin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Sunduğu “butik” hizmetlerle yüzden fazla kuruluşu ve binlerce kişiyi Sürekli Gelişim kavramına taşıdı.

1998 Yılı’ndan beri 81 ilimizden; Almanya’da, Kıbrıs’ta ve Libya’da kamu ve özel sektörden onbinlerce yönetici, memur, işçi ve öğrenci bilgi, birikim ve deneyim paylaşımına katılmış; “beyin ve yürek yatırımı” yapmıştır.

Dr. Çuhacı, çözüm odaklı proaktif yaklaşımları ve sunduğu hizmetlerle geleceğin Türkiye’si için; tüm kamu ve özel sektör kurumlarının içinde bulunduğu yoğun değişim ve gelişim sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü soruna yönelik; zamanında, uygulanabilir, etkili, kalıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi temel politikası olarak benimsemiştir. Bu politikanın hayata geçirilebilmesi için yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı sürekli araştırmaların da yardımıyla, sunduğu hizmetlerinde benimsemiş olduğu “müşteri memnuniyetini merkeze alma” ve “bilimi temel ölçüt alma” ilkelerini hayata geçirmeye devam etmektedir.

1998 Yılı’nda emekli olmasını müteakip yepyeni bir yaşam dönemi için, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girne-Amerikan Üniversitesi Eski Rektörü olan hocası Prof.Dr.Hıfzı Doğan’ın yönlendirmesi ile danışmanlık sektörüne katıldı.

İşletme Bilimi’nin duayeni Prof. Dr. Hikmet Timur’dan “yaşam sevincini” ve işletmeciliği öğrendi.

Astsubay iken Hava Kuvvetleri Komutanı’nın onayı ile 1996-1998 yılları arasında, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1998-1999 arası eğitim ve danışmanlık şirketlerinde proje ortağı olarak çalıştı. 1999’dan beri ARGE Danışmanlık Ltd. ve şimdiki adıyla Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket)’inin sahibi olarak hizmetlerini sürdürmektedir. 2015 yılı akademik döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi uzaktan eğitim Yüksek Lisans programında “Küreselleşme ve Yeni Girişimcilik” dersini okuttu. Aynı üniversitenin Kişisel Gelişim Akademisi adına “Değişim Yönetimi ve İnovasyon” eğitimlerini verdi.

Bir Strateji Uygulama Aracı Olarak Proje Portföyü Yönetimi (Ortak yazarlı), “Müşteri İlişkileri Yönetimi”, Rekabet Avantajı İçin Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM, “Mikroöğretim”. İlk Günden Başöğretmenliğe kitapları ile Havacılık mesleğine ilişkin olarak 4 adet ders kitabı, Uzmanlık alanına ilişkin çok sayıda eğitim kitabı (İletişim ve Beden Dili; İnsan İlişkileri; Liderlik; Yönetim ve Yöneticilik; Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama; Toplantı ve Zaman Yönetimi; Stres Yönetimi; Protokol ve Nezaket Kuralları; Risk Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetimi; Performans Yönetimi; Kriz Yönetimi; Takım Çalışması; Problem Çözme Teknikleri; Eğiticilerin Eğitimi; Sunum Teknikleri; Hitabet; Pazarlama ve Satış; Müşteri ilişkileri; Toplam Kalite Yönetimi; Öneri Sistemi; Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi; 5S; Kaizen…) ile Eğitim ve Bilim, Capital, Çatımız, Silahlı Kuvvetler, Ayrıntı, Polis, Uçuş ve Yer Emniyet, Çağdaş Eğitim ve SEKA Dergileri ile Uçak Bakım Bülteni, Konya Sanayi Odası Bülteni, Yeni Meram, Yeni Konya, Dünya ve Milliyet gibi ulusal ve yerel birçok gazetelerinde uzmanlık alanına ilişkin araştırma, haber, inceleme ve makaleleri bulunmaktadır.

Sosyal ve eğitim içerikli olarak çok sayıda toplantıya (konferans, panel, sempozyum vb.) katıldı ve tebliğ sundu.

İşini sevmenin başarıyı getirdiğini unutmadan psikolojik sermayesini güçlendirerek “coşkulandı ve coşkulandırdı”. Sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da kendini sorumlu tuttu. Bu “yapıcı doyumsuzluğu” nu her zaman sürdürdü.

Paradigmasını zorladı, zorluyor. Kendisine “Savaşcı” diye hitap Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu’nun deyimiyle “gözlüksüz dünyaya bakabilmeyi” öğreniyor.

Beyaz, mavi ve gri yakalılar O’nun ilgi alanı. Gelecekte “Gökkuşağı yakalılar”ı oluşturmak için uğraşıyor.

Özel ve kamu kurum ve kuruluşlardaki sorunların daha çok “insan”dan kaynaklandığını düşünüyor. Bunun en temel sebepleri arasında da “Yönetim”i görüyor. Zira, O’na göre “Yönetim, insanların yaşamını kolaylaştırma sanatı”dır. Bu bağlamda yönetsel sorunların önceliğine işaret ediyor ve “Yönetim Danışmanı, Eğitimci, Mentor, Koç” olarak insanlardan kaynaklanan sorunları çözmek için “kolaylaştırıcılık” rolünü sürdürüyor.

Dr. Çuhacı, elde ettiği bugünkü başarısının özünde sunduğu hizmetler karşılığında oluşturmuş olduğu “tekrar aranılır bir Yönetim Danışmanı, Koç ve Eğitimci” olma farkındalığına borçludur. Mevcut ihtiyaçlar için olası ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlamış olduğu eğitim faaliyetlerine katılanlardan elde edilen geribildirimler ile koçluk ve/veya danışmanlık hizmeti verilen kuruluşların eriştikleri kalıcı ve sürdürülebilir başarılar uzmanlığını pekiştirmiş ve alanın önde gidenleri arasında yerini almıştır.

Bu başarısını artırarak sürdürme kararlılığında olan Dr. Çuhacı, 22. yüzyılın başında lider ülkeler arasında yer alacak olan Türkiye’mizin, bu süreçte daha başarılı olmasına katkı sağlamayı, amaçlarının öncelikleri arasına almıştır. Bunun için uluslar arası işbirliği kapsamında diğer uzmanlar ve kurumlarla ortak proje çalışmaları sürdürme arayışlarını sürdürmektedir.

TÜRKPATENT tescilli “Düşmühendisi” markasına sahip Dr. Çuhacı’nın Ufuk Hedefi’nde, -Değerli Dostu Prof.Dr. İsmail Üstel’in de deyişiyle “Düş mühendisliği” nde- “Birey, kurum ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlama” uğraşı olup, bunu yaşamanın yaşatmanın hazzını duymaktadır.

Bu bağlamda, “kamu ve özel sektör kuruluşlarının dünyada hak ettiği yeri almasına dönük çalışmalarına ışık tutmaya ve bu ışığın ülke geneline yaygınlaştırılmasına” yürüttüğü faaliyetlerle katkı sağlamaya devam edecektir.

Diğer yandan, toplumsal duyarlılığı olan bir vatandaş olarak seçilmişleri izleme faaliyetlerine katıldı. 2001 yılında Ankara Milletvekili İzleme Komitesi (ANKARAMİKOM)’ ni kurdu. “Temiz Toplum Temiz Siyaset” adına izleme faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşmak ve vatandaşı katılımcı demokrasi konusunda bilinçlendirmek amacıyla yazılı ve görsel basında sesini duyurmaktadır. Bunlar; CNN-Türk, TRT2, Kanal A, Başkent/Ostim TV, TVM, ERTV, Kocaeli TV41, Mesaj TV; Türkiye’nin Sesi, Polis Radyosu, Gazi Radyo, Radyo Karadeniz, Bayrak FM, Arifan ve Hedef Radyo’da açık oturum ve haber programları; Hürriyet, Sabah, Star, Yeni Şafak, Radikal, Başkent Ankara, Ankara Magazine gibi çok sayıda gazete ve dergilerde, milletvekili izleme faaliyetlerine ilişkin çeşitli yazılar…

Doğrudan İletişim:
0532 4467615
ncuhaci@argestar.com
naci@ceviksirket.com

istek, görüş ve önerileriniz için