Dr. M. Naci Çuhacı, çözüm odaklı proaktif yaklaşımları ve sunduğu hizmetlerle
geleceğin Türkiye’si için; tüm kamu ve özel sektör kurumlarının içinde bulunduğu yoğun
değişim ve gelişim sürecinde karşılaşabilecekleri her türlü soruna yönelik; zamanında,
uygulanabilir, etkili, kalıcı ve ekonomik çözümler üretmeyi temel politikası olarak
benimsemiştir. Bu politikanın hayata geçirilebilmesi için yürüttüğü yurt içi ve yurt dışı
sürekli araştırmaların da yardımıyla, sunduğu hizmetlerinde benimsemiş olduğu “müşteri
memnuniyetini merkeze alma” ve “bilimi temel ölçüt alma” ilkelerini hayata geçirmeye devam etmektedir.

Dr. Çuhacı, elde ettiği bugünkü başarısını sunduğu hizmetler karşılığında yaratmış olduğu
“tekrar aranılır bir Yönetim Danışmanı, Koçtor ve Eğitimci” olma farkındalığına borçludur.

Mevcut ihtiyaçlar için olası ihtiyaçları da karşılayacak şekilde tasarlamış olduğu eğitim
faaliyetlerine katılanlardan elde edilen geribildirimler ile eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti verilen kuruluşların eriştikleri kalıcı ve sürdürülebilir başarılar uzmanlığını pekiştirmiş ve alanın lideri konumuna getirmiştir.

İşini sevmenin başarıyı getirdiğini unutmadan psikolojik sermayesini güçlendirerek
“coşkulandı ve coşkulandırdı”. Sadece yaptıklarından değil, yapamadıklarından da kendini sorumlu tuttu. Bu “yapıcı doyumsuzluğu” nu her zaman sürdürdü.
Paradigmasını zorladı, zorluyor. Kendisine “Savaşcı” diye hitap Prof.Dr.Doğan Cüceloğlu’nun deyimiyle “gözlüksüz dünyaya bakabilmeyi” öğreniyor.

Gelecekte “Gökkuşağı yakalılar”ı oluşturmak için uğraşıyor.

Bu başarısını artırarak sürdürme kararlılığında olan Dr.Çuhacı, 22. yüzyılın başında lider
ülkeler arasında yer alacak olan Türkiye’mizin, bu süreçte daha başarılı olmasına katkı
sağlamayı, amaçlarının öncelikleri arasına almıştır. Bunun için uluslar arası işbirliği
kapsamında diğer uzmanlar ve kurumlarla ortak proje çalışmaları sürdürme arayışlarını
sürdürmektedir.

TÜRKPATENT tescilli “Düşmühendisi” markasına sahip Dr. Çuhacı’nın Ufuk Hedefi’nde, -Değerli Dostu Prof.Dr. İsmail Üstel’in de deyişiyle “Düş mühendisliği” nde- “Birey, örgüt ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlama” uğraşı olup, bunu yaşamanın yaşatmanın hazzını duymaktadır.

Bu bağlamda, “kamu ve özel sektör kuruluşlarının dünyada hak ettiği yeri almasına dönük
çalışmalarına ışık tutmaya ve bu ışığın ülke geneline yaygınlaştırılmasına” yürüttüğü
faaliyetlerle katkı sağlamaya devam edecektir.

istek, görüş ve önerileriniz için