Dr. Mahmut Naci Çuhacı, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak 21. yüzyılı karşılamalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda kişisel ve kurumsal gelişimleri için eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla 1998 yılından beri YENİ yepyeni yaşam döneminde paylaşımlarını sürdürmektedir.

“Birey, kurum ve toplumun gelişimi için geleceği tasarlamak” vizyonuna bağlı kalarak; bugüne kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurumlarının yeniden yapılanması, insan kaynakları yönetim sistemlerinin oluşturulması, Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, işyükü/işgücü analizleri yoluyla insangücü yetkinlikleri ve performans değerlendirme sistemlerinin kurulması, her kademedeki çalışanların ihtiyaçlara uygun kişisel ve kurumsal gelişim eğitimlerinin belirlenmesi ve bu eğitimlerin verilmesi görevlerini başarıyla yerine getirmiştir.

Dr. Mahmut Naci Çuhacı, örgütsel öğrenme yetersizliklerinin panzehirlerini kullanıcısının hizmetine sunmakta ve işletme yönetiminin bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek özel eğitim programları, araştırma ve danışmanlık faaliyetleriyle işadamları, yöneticiler ve girişimcilerin hizmetinde olmaya devam ediyor. Sunduğu “butik” hizmetlerle yüzden fazla kuruluşu ve onbinlerce kişiyi Sürekli Gelişim kavramına taşıdı.

1998 Yılı’ndan beri, 81 ilimizde, Almanya’da, Kıbrıs’ta ve Libya’da kamu ve özel sektörden onbinlerce yönetici, memur, işçi ve öğrenci eğitimlerine katılmıştır.

Profesyonel Meslek Yaşamında (Yönetim Danışmanı, Eğitimci ve Koç) vermiş olduğu bazı eğitimler: 

 • Aile içi İlişkiler ve İletişim
 • Aile Şirketlerinde Kurumlaşma
 • Girişimcilik
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi
 • Çağdaş Yönetim Teknikleri
 • Liderlik ve Koçluk
 • Vizyon Geliştirme
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Kurumsal Verimlilik Yönetimi
 • Kişisel Kalite Sorumluluğu
 • Kurum Kültürü
 • Etkili İletişim
 • Beden Dili
 • Telefonda İletişim
 • Yönetimde İnsan İlişkiler
 • Duygusal Zeka
 • Kurumsal Bağlılık
 • Halkla İlişkiler
 • Etkili Takım Çalışması ve Uygulaması
 • Kalite Çemberleri
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Karar Verme Teknikleri
 • Astların Motivasyonunu ve Verimliliğini Artırma
 • Pozitif Düşünce
 • Müzakere Teknikleri
 • Toplantı Yönetimi
 • Zaman ve Stres Yönetimi
 • İmaj Yönetimi
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Etkili Sunuş Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Öneri Sistemi
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Yönetici Sekreterliği
 • Raporlama
 • Resmi Yazışma Kuralları
 • Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

istek, görüş ve önerileriniz için