Proje Portföyü Yönetimi  

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Proje Portföyü Yönetimi “Şirketin belirli iş stratejik hedeflerini başarmak için projeler, programlar ve ilgili diğer işlerin belirlenmesi, bunlara öncelik verilmesi, yetkilendirmesi, yönetim ve kontrolünü içeren bir ya da daha çok portföyün merkezi yönetimi” olarak tanımlanabilir. DevamıPolitika ve Strateji  

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Mükemmel kuruluşlar, içinde yer aldığı pazarı ve sektörü gözönünde tutan paydaş odaklı bir strateji geliştirerek misyon ve vizyonunu hayata geçirirler. Stratejiyi gerçekleştirmek için politikalar, planlar, amaçlar ve süreçler oluştururlar ve uygularlar.

. DevamıAile Şirketleri Kurumsallaşmalı mı?  

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür.  Fortune 500 içinde yer alan şirketlerin % 40’ından fazlasının aile şirketi olduğu bilinmektedir. Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından yayınlanan “Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik” konulu raporda DevamıSihirli Kavram:Planlama

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Unutmayınız ki; yönetim planlama ile başlar. Planlama kişinin nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl gidileceğini önceden anlamlı bir şekilde kararlaştırmasıdır. Verimli bir zaman yönetimi, DevamıMüşteri İlişkileri Yönetimi

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

“Uzun dönemde şirkete beklenenden de fazla katma değer kazandırması olası müşterilerin, seçimi ve yönetilmesi için geliştirilmiş bir iş stratejisi” olarak ifade edilebilecek Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), yaygın kullanılan adıyla CRM (Customer Relationship Management), “şirketin müşterilerinin ayakkabısıyla yürüyebilmesidir” DevamıZamanını Yönetemeyen Hayatını Kontrol Edemez

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Farkında mısınız, son yıllarda “zamanım yok, zamanım kısıtlı, hiç bir şeyi yetiştiremiyorum çünkü zamanım yetmiyor…” gibi cümleleri ne kadar sık duyuyoruz çevremizde. Sanırım çoğumuz sığınıyoruz bu bahanenin arkasına. DevamıStresle Başa Çıkma Yolları

Yazar: Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Günlük yaşamda giderek daha çok kullanılan stres kavramı ile genel olarak “baskı, gerilim, zorlanma, kaygı, bunalım” gibi psikolojik durumlar ifade edilmektedir. Az-çok bütün bu anlamları da içeren stres nedir? Ve neden günümüzde giderek daha çok insan stresten yakınmaktadır? İnsanı yakın duygusal ilişkilerden uzaklaştıran, verimliliği düşüren DevamıDeğişim ve Dönüşümün Işığında Yönetim

Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Uygarlık Tarihi Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi ve Bilgi Devrimi olmak üzere üç önemli evrimi yaşamıştır. Sanayi Devrimi’nin baronları, çelik üreticileri iken, asrın ortalarında bankerlerin yükselişini gördük. Günümüzde ise, en zengin adam, akli sermayesiyle parlayan Bill Gates’tir. Bu gelişme bize, çağımızın yükselen değerinin bilgi olduğunu göstermektedir. DevamıDeğişim Deyince…  

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Konu değişim, değişmek olunca bu konuda artık klişeleşen bir söz geliyor hemen aklımıza “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Öyleyse bizler de birey olarak değişime, değişmeye mecburuz. DevamıBelediye Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Kamu hizmetlerinin temel amacı, vatandaşların yaşam biçimini iyileştirmek, onların refah düzeyini artırmak, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu temel amacın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle vatandaşların yaşadıkları şehirlerde yaşam biçimlerinin iyileştirilerek, Devamı

istek, görüş ve önerileriniz için