3 Şubat 2015

Sihirli Kavram:Planlama

Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Unutmayınız ki; yönetim planlama ile başlar. Planlama kişinin nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl gidileceğini önceden anlamlı bir şekilde kararlaştırmasıdır. Verimli bir zaman yönetimi, hedeflerin bilinmesi ve bunların yerine getirilmesi için yapılacak planların uygulanmasıyla mümkün olacaktır. İyi bir planlamanın her zaman “kim(ler), neden, ne, nasıl, ne zaman ve nerede?” sorularına verilecek cevapları vardır. Planlama yapılarak içinde bulunulan durumun analizi yapılabilir, öngörüsel tepkiler değerlendirilebilir ve risk yönetilebilir. Hedefleri daha açık bir şekilde belirleyerek, en uygun eylem planlarını seçebiliriz. Planlama ile en uygun kararlar alınabilir, uygulanabilir, kontrol edilebilir ve önlem alınabilir (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al).

Bazı yöneticiler, zamanları olmadığı gerekçesiyle planlamaya karşı çıkmaktadırlar. Maalesef, bu tip yöneticilerin şirketlerine;

  • Kalitenin iyileştirilmesi,
  • Zamanında teslimatın hızlı bir şekilde yapılması,
  • Maliyetlerin azaltılması,
  • Performansın iyileştirilmesi,
  • Verimliliğin arttırılması ve
  • Riskin yönetilebilirliği konularında değer yaratmaları zordur.

Bu arada, planlamada üç aşamalı bir süreç söz konusudur:

  • Hedefleri belirlemek,
  • Bu hedeflere ulaşmak için bir plan geliştirmek,
  • Bu planı uygulayabilmek için zamanı denetleyebilmek.

Hedefleri belirleyen yönetici, faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda sürdürecek ve gereksiz işlere zaman harcamayacaktır. Başka bir deyişle yaşamı “hay huy” ile geçmeyecektir. Böylece, “cari çukuruna düşmeden”, “rasgele yaşamını” kontrol altına alacaktır.

 

 

istek, görüş ve önerileriniz için