3 Şubat 2015 drnaci

Proje Portföyü Yönetimi  

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Proje Portföyü Yönetimi “Şirketin belirli iş stratejik hedeflerini başarmak için projeler, programlar ve ilgili diğer işlerin belirlenmesi, bunlara öncelik verilmesi, yetkilendirmesi, yönetim ve kontrolünü içeren bir ya da daha çok portföyün merkezi yönetimi” olarak tanımlanabilir.

 

Portföy Yönetimi temelde iki konuya odaklanır:

 

  1. Şirketin yatırım için seçtiği projelerin şirket stratejisine uyumunu temin için örgütsel odaklanma,
  2. Projeleri etkin ve portföye planlanan katkıyı sağlayacak şekilde tamamlayacak proje yönetimine odaklanma.

Bu iki odaklanma ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

 

Görüldüğü üzere Proje Yönetimi ve Program Yönetimi “işi doğru yapmak” üzerine odaklanırken Portföy Yönetimi “doğru işi yapmak” üzerine odaklanır.

 

Günümüzde proje yönetimi daha geniş bağlamda ele alınır ve proje yönetim içeriği program yönetimiportföy yönetimi ve proje yönetimi olarak görülür. Bir program, ayrı ayrı yönetilmeleri durumuna göre daha çok yarar elde etmek için koordineli bir şekilde yönetilen birbirleri ile ilgili bir proje grubunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Örneğin F-16 Programı dediğimizde, bunun TAI (Türk Havacılık Sanayi A.Ş.)’de yapılan gövde imalatı bir proje, TEİ (Türk Motor Sanayi A.Ş.)’de yapılan motor kısmı ayrı bir proje, ASELSAN’da imal edilen aviyonikler de ayrı bir proje olmaktadır. Bunların hepsi birden Türkiye açısından F-16 Programı adını alır. Alt Projeler ise daha iyi yönetim sağlamak üzere ana işin alt parçalara bölünmesidir. Örneğin TAI’de üretimi yapılan F-16 Gövde Projesinin “Orta Gövde” imalatı bir alt projedir. Şirketin stratejisini uygulama aracı olan portföy, program, proje ve alt projeler arasında  hiyerarşi vardır:

 

Bu hiyerarşik yapı stratejiden projeye doğru bir akışı gösterir. Strateji soyut bir kavram olurken proje somut bir kavramdır. Bu anlamda proje stratejinin bir uygulama aracıdır.

 

Stratejisiz bir proje, şirket için bir israf olurken, projesiz strateji de şirket açısından boşlukta olan bir kavram olmaktan öteye geçemez. Strateji proje ile sonuç elde eder.

 

Kaynak: Çuhacı, M. Naci ve Osman Karadağ. Bir Strateji Uygulama Aracı Olarak Proje Portföyü Yönetimi. (ISBN: 978-605-85984-0-9). Argestar Danışmanlık Ltd. Yay. Berikan Matbaası. 240 sayfa. Nisan 2013

 

istek, görüş ve önerileriniz için