26 Ekim 2019 naci cuhaci

KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi

Aydın Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Teknik Destek Programınca desteklenen KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi ve Markalaşmaya Geçiş Eğitimi başarıyla tamamlandı. Aydın Sanayi Odası’nda 3 gün süren Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verilen eğitim ile;

Aile Şirketleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın bir şirket türüdür. Dünyada ülkeden ülkeye yüzde 65-80 arasında değişim gösteren aile şirketi oranının ülkemizde aşağı yukarı %95 olduğunu görüyoruz. İkinci kuşaklara kalan oran dünya verilerinde olduğu gibi %30. Bu veriler değerlendirildiğinde aile büyüğünün (ustanın/patronun) yıllardır onların deyimiyle “tırmalayarak” çok büyük emek ve özveriyle birkaç çırağıyla küçük sanayi sitelerinde kurdukları atölyelerinin, şimdilerde özel ya da organize sanayi bölgelerinde onlarca/yüzlerce istihdam yaratmanın haklı gururunu yaşarken geleceklerinin ciddi oranda risk altında olduğunu görüyorlar ve bu maksatla kurumsallaşarak güçlenmek istiyorlar.

Bu eğitim ile tipik bir aile şirketi sahipleri ile kurumsallaşmasını tamamlayamamış şirketlerin yöneticilerine şirketin üretkenliği, verimliliği, kârlılığı, üretim/hizmet ve ilişki kalitesi, çalışanlarının nitelikleri ve motivasyonu, çatışma ve sürtüşmelerin yönetilmesi, müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, gelişim ve eğitim etkinlikleri gibi temel konular üzerinde temel beceriler kazandırılmak amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

Teknik şartnamede belirtilen içerik ve süreye uygun olarak eğitim süreci yönetilmiştir.
• Aile Şirketi Kavramı-Aile Şirketlerinin Temel Özellikleri
• Aile Şirketlerinin Kuruluşu ve Gelişimi-Aile Şirketlerinin Temel Karakteristikleri,
• Aile Şirketleri İçin Yeni Açılımlar
• Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları-Aile Şirketlerinin Yok Olma Nedenleri
• Kurumsallaşma Problemleri
• Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Düzeyi
• Aile Şirketlerinde Yönetim Şekillerinin Organizasyona Etkileri
• Aile Şirketlerinin Yönetim Şekilleri
• Aile Şirketlerinin Yapısal Özellikleri
• Aile Şirketlerinin Kurumsallaşma Sürecindeki Temel Adımlar
• Aile Şirketlerinin Anayasası
• Aile Şirketleri İçin Büyüme ve Rekabet Stratejileri
• Kurumsallaşma Nedir? Ne Değildir?
• Kurumsallaşma Sürecindeki Değişimler

istek, görüş ve önerileriniz için