26 Mayıs 2019 naci cuhaci

İşe Gelirken “Yüreğini de Getirmek” Eğitimi

“İşe Gelirken, Yüreğini de Getirmek” Ne Demek?

• Kurumu sahiplenmek (aidiyet)
• Kurumsal hedefleri yüreğinde hissetmek
• İşe tutkuyla bağlanmak
• Takım ruhuna katkıda bulunmak
• Gönüllülük sergilemek
• İnisiyatif kullanmak

Kurumsal Aidiyet Altyapısı

2 U + 2 H
2 U: Ufuk ve Umut
2 H: Heves ve Heyecan

“İnsana Duyarlı” Kurum Kültürü

• Değer vererek yönetmek
• İlişki kurarak yönetmek
• Kulak vererek yönetmek
• İkna ederek yönetmek
• Uzlaşarak yönetmek
• Güven vererek yönetmek

Aidiyet Tabanlı Ast – Üst İlişkileri

• Kimlik-kişilik doku geçimliliği
• Taraflar arasında güven
• Karşılıklı empati
• Kesimler arasında hoşgörü
• İki yanlı sağduyu

Aidiyet Odaklı İşletme İçi İletişim

• İnsanları ve takımları coşkulandırıcı ifadeler kullanılmalıdır.
• “Bireyin farkına varıldığını” açıkça anlatan sözcüklere yer verilmelidir.
• Ödüllendirme, topluluk önünde ve törensel biçimde yapılmalıdır.
• Azarlama, görsel – işitsel mahremiyet çerçevesinde yapılmalıdır.
• Olumsuz mesajlarda, her zaman ‘sandviç tekniği’ kullanılmalıdır: olumlu – olumsuz – olumlu.

Aidiyet İle Etkileşen Kurumsal Kavramlar

• Lider-yöneticilik
• Kurum kültürü
• Örgütsel yapılanma – işleyiş
• Pozisyon – statü (rol – görev)
• İletişim kalitesi
• Stres düzeyi
• Performans sistemi
• Takım çalışması
• Karar mekanizması / akışları
• Yetki / sorumluluk / kuvvet dengeleri
• İnisiyatif kullanma / yetki devri
• Hata kültürü
• Toplantı gelenekleri
• Kurumsal imaj

Kurumsal Aidiyet İklimi

• Lider – yöneticilik yaklaşımı
• Yönetim değil, yönetişim anlayışı
(katılım / etkileşim / paylaşım)
• “Dolaşarak yönetme”
(psikolojik erişilebilirlik)
• “Takımdaşlık / kurumdaşlık” odaklı insan kaynakları yönetimi
• Hedeflerin açıkça belirlenmesi
• Süreçlerin sürekli geliştirilmesi
• Rollerin-görevlerin netlikle tanımlanması
• “Psiko-sosyal ergonomik” kurum kültürü

Kurumsal Aidiyet Olmazsa…
Geriye, yalnızca duvarlar ve kurallar kalır…

Kurumsal Aidiyeti Kemiren Unsurlar

• Adil olmayan yaklaşımlar
• İşin anlamlı kılınmaması
• Aşağılayan davranışlar
• Hiyerarşinin aşırı vurgulanması
• Yaşanan belirsizlikler
• Bireysel – kurumsal iletişim kesintileri
• Yıkıcı düzeye tırmanan çatışmalar
• Motivasyon çökmeleri

Kurumsal Aidiyeti Güçlendirme Reçetesi

İnsan kaynaklarının (önceliklerinin, beklentilerinin, yakınmalarının ve psiko-sosyal gereksinimlerinin) “farkına varmak” ve duyarlılıkla yaklaşmak.

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL

istek, görüş ve önerileriniz için