3 Şubat 2015 drnaci

Daha Çok Kar ve Kazanç

Yazar: Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

Bilindiği gibi, her ölçekteki tüm şirketlerin temel amacı, daha verimli çalışarak, ortaklarına daha çok kar dağıtmaktır. Bu, genelde büyüme stratejisi ile sağlanır. Ancak, pazar koşullarına bağlı olarak küçülme de gerekebilir. Önemli olan, her iki halde de üst düzey verimliliğin korunması, kaliteli hizmetin ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, hantallaşma veya paniğin önlenmesi, işletmenin hayati fonksiyonlarının devam etmesidir.
Bunun için ön koşul, işletmenin sağlıklı ve iyi işleyen bir yapıya sahip olmasını sağlayacak doğru stratejilerin saptanmasıdır.

Eğer, şirketleri canlı bir organizmaya benzetirsek;
• Organizasyon şeması veya “yönetim organizasyonu”, bu canlının iskeletidir. İskelet ne kadar sağlam olursa, ayakta durmak, hareket etmek ve hedefe doğru koşmak o kadar kolaylaşır.
• Yöneten ve yönetilenlerin gerekli eğitimi almış ve yeterli bilgilerle donatılmış olmaları bu canlının beyin fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirmesini sağlar.
• İletişim ve süreç akışları dolaşım sistemi ile eşdeğerdir. Bunlardaki bir tıkanıklık felç veya enfarktüse yol açabilir.
• İnsan ilişkilerindeki kalite, moral ve motivasyon sağlar.
• Bütün bunların gerçekleşmesi için gerekli olan yöntem ise bu canlının aklıdır.
Her şirketin bünyesine uygun stratejinin saptanması, bunu gerçekleştirecek yöntemin tasarımı ve uygulamanın izlenerek gerekli profesyonel desteğin verilmesi Yönetim Danışmanı’nın işidir.
Strateji saptanması ve yöntem tasarımında izlenecek yol, özetle şudur:
• Stratejik analizlerin yapılması,
• Vizyon ve misyonun belirlenmesi,
• Vizyonu olasılık haline getirecek stratejik planlamanın yapılması
• Yapılanmanın ve şirket kimliğinin oluşturulması
• Yatırımın geri dönüşü için çalışanların yetkinliğinin artırılarak beyin ve yürek imecesi ile takım ruhuna sahipdonanımlı bir insan gücü meydana getirilmesi
• Böylece şirketin Sürekli Gelişim Yönetimi (SGY) için hazır hale getirilmesi.
Bütün bunların somut sonucu ise,
• Kalitenin iyileştirilmesi,
• Sürenin kısaltılması,
• Maliyetin düşürülmesi,
• Performansın geliştirilmesi,
• Verimlilik artışı sağlanması,Mevcut problemlerin çözümü ve riskin yönetilebilirliği,
• Finans ve insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması,
• Şirket içinde huzur dolu ve güler yüzlü bir ortam,
• Daha çok müşteri memnuniyeti,
• Piyasada daha çok prestij ve itibar,
Ve “Daha çok kar ve kazanç”tır.

Yazar: Dr. Mahmut Naci ÇUHACI

istek, görüş ve önerileriniz için