3 Şubat 2015 drnaci

Vizyon ve Misyon

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Başarılı insanların ortak özelliklerinden biri de “odaklanmak”tır.

Neye odaklanıyorlar? Hedeflerine…

Hedeflerini gerçekleştirebilmekleri için plan yapmaları gerekmektedir.

Uzun vadeli bakış açısına göre plan yapılacak ise, stratejik düşüncenin ürünü olan stratejik planlama yapılır. Uzun vadeli bakış açısı için “gözler” gerekir. Bir insanın, bir şirketin, bir kurumun ya da bir organizmanın gözlerine “Vizyon” denilir.

Değerli meslektaşım Cahit Geveci’nin deyimiyle Vizyon Organizmanın Gözleri’dir.
“Hedef”siz vizyon olamaz ve hedefe ancak “vizyon”la ulaşılabilir.

Vizyon geleceğe doğru ok atmaktır.”Ufukhedef”dir.
Hayal gücü yoksa Ok da yoktur.

Hedefi vurmak için: Yere sağlam basan ayaklar (1), hedefi iyi gören gözler (2), yayı çeken güçlü kollar (3), istek ve inançla dolu bir yürek (4) gerekir.

Bir başka deyişle bunlar;
(1) dün ve bugüne ait veriler
(2) belirli ve kesin bir yönde somut bir gelecek
(3) var olan ile var olması istenen arasındaki gerilim
(4) gücün duygularla birleşimi

Vizyon, geçmiş deneyimlerle günlük kararlar alma alışkanlığı yerine geleceği de kapsayan bir yaratıcı düşünme yöntemidir.

Vizyon; Keşfedilir, Oluşturulur, Yargılanır.

Hedefe giden yolu aydınlatan sokak lambaları gibidir. Birinin aydınlığı biter, diğeri başlar.

Vizyon;
• Kurumun gelecekte ne olmak istediğidir.
• Stratejik yönetim rotasının ulaştıracağı idealdir.
• “Düş mühendisliği” olarak da adlandırılabilir.
• “Kurumsal alınyazısı”nın yeniden kaleme alınmasıdır.

Vizyon;
• Zorlayıcı, ancak gerçekçi (erişilebilir) olmalıdır.
• İstek enerjisi dolu (coşkulandırıcı) olmalıdır.
• Anahtar kavramlar net biçimde tanımlanmalıdır (yani?.. çünkü?.. yoksa?..).

Misyon ise Organizmanın elleri’dir.

Misyon (“Varlık gerekçesi”), kurum kültürünün en önemli göstergesidir.
Kurum çalışanlarının birlikteliğinin anlamı, onları bir araya getiren faktör ve başarının ölçülebilir tek alanı: Misyon

Misyon;
• Kurumun amacına uygun olmalı,
• Hayata geçirilebilir, pratikte uygulanabilir olmalı,
• Rekabette dezavantaj yaratmamalı,
• Dinamik, enerjik, motive edici olmalı,
• Etkili ve açık olmalı,
• Fark yaratmalı,
• Kurumun ve personelin değerleri ile uyumlu olmalı.

Misyon, stratejiyi, vizyonu, değerleri ve hedefi taşıyan bir araçtır. Hedefe giden yolda bir vizyondan (ufukötesi) diğerine bu araçla gidilir. Araç, yol koşullarına uygun (1), sürücüsü nitelikli (2), bakımı iyi yapılmış (3), yeni ve konforlu (4) olmalıdır.

Başka bir deyişle bu araçlar;
(1) doğru stratejiler
(2) lider
(3) donanımlı personel (takım/ekip)
(4) teknoloji, imaj, güven ve motivasyon.

Böylesine vizyon ve misyona sahip bireyler, kurumlar, şirketler ve her türlü organizasyonların başarılı olmaması için hiçbir sebep yoktur.

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Not: Bu yazı, 28 Temmuz 2012 tarihli Aksaray Posta Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
http://www.aksarayposta.net/haberdetay.asp?ID=13275

istek, görüş ve önerileriniz için