İNSAN İLİŞKİLERİNİ “AKORT ETMEK”

Çağımız yönetiminde ‘insan’ önem kazanmış ve yönetim insancıllaşmıştır. Artık, işletmelerde, insanın insan yönü elde edilerek çalışmaya yönlendirilmesi ve verimli olması istenilmektedir. Yönetici/üst, alt kademedeki personelle bütünleşmekte ve özdeşleşmektedir: onlarla aynı elbiseyi giymekte, aynı bareti takmakta, aynı yemekhanede aynı yemeği yemekte, aynı araçla seyahat etmekte; personeline adıyla hitap etmekte, ceketsiz görüşmekte, birlikte çay içmekte, samimi ilişkilere girmektedir. Artık, yönetimde katı kurallar ve kalıplar yerine, ortak amaçlar ve ortak kurallar gelişmektedir. Yöneticiler ya da üstler artık fildişi kulelerde oturan, sadece emir veren, her şeyi denetleyen erişilmez kişiler değildir. Yönetici ya da üstler artık, işçiyle astlarıyla oturup konuşan insandır. Alt kademeye inen, işbaşında onu yönlendiren ve iş görenle direkt görüşen insandır. Artık, yönetimde verimliliği sağlayan etki, sadece fazla para verilmesi veya fiziki şartların iyileştirilmesi değil, çalışanlara gösterilen yakın ilgi ve özendir. DevamıİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DEYİNCE…

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, yaşamın bir çok boyutunda olduğu gibi, iş hayatında da ürün ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve bakım yöntemlerini etkilemektedir. İş hayatında meydana gelen bu gelişmeler, insan kaynaklarında aranılan nitelikleri de büyük ölçüde etkilemektedir. Seri üretime dayalı geleneksel endüstriyel işletmelerde çalışan ve dar bir alanda eğitilen, tekrara dayalı işleri yapan, verilen talimatlar çerçevesinde hareket eden işgücü, çevik şirketler için yeterli olmamaktadır. Bazı yönetim otoritelerine göre de, üçüncü bin yılda ayakta kalabilecek şirketlerin rakiplerinden daha hızlı ve daha etkin öğrenen organizasyonlarının olacağı ileri sürülmektedir. Sürekli değişen dünyada ve giderek artan rekabet ortamında, müşteri oluşturabilmek, endüstri standartlarını belirleyebilmek, etkin organizasyonel yapıya ulaşmak, küresel rekabet gücünü artırmak, uygarlığa katkıda bulunabilen bir organizasyona dönüşmek gibi amaçları başarabilmek için klasik eğitim ve yönetim reçeteleri yetersiz kalmakta, daha ileri düzeyde bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. Hatta, öğrenen organizasyonların ötesinde gülen organizasyonların stratejik bir önem kazanacağı ileri sürülmektedir. DevamıAksaray’ın sümüklü böceği kim, ya da kim olmak ister?

Değerli Dostum ve Meslektaşım Prof. Dr. İsmail Üstel’in “Sümüklü Böcek Olmak İstiyorum” isimli makalesini okurken; aslında, görüntüsü itibariyle çok sevimli görünmese de “iz” bırakan bu hayvan, geçmişe sürükledi beni.

Çocukluğumun “Delikli Harım”ında ya da “Hacı Osman’nın Kavaklığı”nda Taşpazarlı çocuklarla sepet sepet “fişgene” toplayıp okul harçlığımızı çıkardığımız günleri anımsadım. DevamıKırık Koltuk Söyleşileri

Sakarya Defterdar Yardımcısı ve Yazar Rahim TAŞ moderatörlüğünde facebook sayfasında yapılan “Kırık Koltuk” Söyleşilerine konuk olan Dr. Mahmut Naci ÇUHACI (Düşmühendisi) ile yapılan söyleşi. (Bu söyleşiler Rahim Taş tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.) Kitabın ismi: Hammaliye – Maliyecinin İç Sesi

Rahim Taş – Konuğumuz, Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak bulunmuş, fahri maliyeci ilan ettiğimiz, Değerli Hocamız. Sorularımızda sınırlama veya çeşitlendirme kısıtımız yoktur. Amacımız uzmanlığınızdan olumlu sonuçlar çıkarabilmek olacaktır. Dr. M Naci Çuhacı kimdir? Uzmanlıkları nelerdir?
DevamıLiderlik deyince…

Yazar: Dr. M. Naci ÇUHACI (Ph.D.)

Dünyadaki değişim genel olarak, küreselleşme ve sanayi toplumu şartlarından bilgi toplumuna geçiş şeklindedir. Ancak, geçmiş kalıplarımız ve mevcut yapımız ile bu yeni ortama uygun çözümler üretmek yönetim kapasitemizi aşmaktadır. Bu çerçevede, sadece yönetim yapımızı değil, yönetim paradigmamızı da değiştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir.
Devamıİnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Üretimin gerçekleştirilebilmesi için dört üretim unsurunun uygun bir bileşiminin bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Üretim faktörleri olarak adlandırılan bu unsurlar “emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim” dir. Üretim faktörlerinin yakından analizi hem emek hem de girişim faktörünün insan kaynağını kapsadığını gösterecektir. Devamı

 

Kral ve Dilenci

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Hikaye bu ya; bir kral bir gün sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastlar ve dilenciye “Dile benden ne dilersen” diye sorar.

Dilenci krala gülerek “Sanki benim her istediğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz” der. DevamıBambu Ağacının Öyküsü

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Bambu Ağacının hikayesini bileniniz var mı?..

Zaman zaman birçoğumuz hayatımızda çok şeyin ters gittiği düşüncesine kapılırız. Hatta Murpy Yasası’nın işlediğine de şahit oluruz. Murpy der ki; “işler ters gitmeye görsün hem de en olmadık zamanda ters gider…”. Öyle bir durumla karşılaştığımız zaman yeise kapılırız, stres yükleniriz, üzülürüz değil mi? Devamı

istek, görüş ve önerileriniz için