31 Aralık 2017 naci cuhaci

21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi ve Eğitim Daire Başkanlığının birlikte düzenlediği 21. Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu’na

POLİSİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİNDE GÖREVBAŞI EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ isimli bildiriyle katılan Dr. Çuhacı’nın sunumu çok büyük bir ilgi çekti. Bildiri özeti aşağıda sunulmuştur.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çağın en ileri teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmenin yanında kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında lider danışmanlığı rolünü üstlenebilmek için vizyon sahibi olan ve bilgi toplumunun bilge polisinin yetiştirilmesine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe daha çok artmaktadır.

Avrupa Birliği entegrasyonunda yerini almaya hazırlanan ülkemiz polisinin sahip olacağı yeterlikler ulusal ve uluslar arası standartlara göre değerlendirilmelidir.

Bu bildiride önerilen model, tam öğrenmeyi hedefleyen “Polis Görev Başı Eğitim Modeli” dir. Bu modelin temeli, EGM.’lüğü Eğitim Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu meslek standartlarına dayalı olarak geliştirilecektir.

Görev Başı Eğitimi’nin (GBE) Tanımı
Bir polis memurunun ihtisası ile ilgili görev yerinde çalışırken, 1nci sicil amiri, nezaretçi ve eğiticinin sorumluluğu altında, ihtisasında ve ehliyet seviyesinde kendi kendine çalışarak bilgi edinmesi ve işi yaparak öğrenmesi amacıyla uygulanan planlı programlı bir eğitimdir.

Görev Başı Eğitimi’nin Konsepti
Temel eğitiminden sonra bir memurun mesleki gelişimi; kurslar, görev başı eğitimi ve görev deneyimi ile sağlanır. Emniyet Teşkilatında görevli memurun mesleki gelişiminin sağlanması ve ehliyet seviyesinin “tam ehil” seviyeye yükseltilmesinde görev başı eğitim yönteminden yararlanılır.

GBE, iki yoldan yürütülür. Birincisinde, her memur ihtisası ile ilgili teorik bilgileri (bilgi kanalı) ders kitapları ve diğer referans kaynaklarından kendi kendine çalışarak öğrenir. İkincisi mesleki uygulamalardır. Bu alandaki beceri konularını görevini aksatmadan bizzat işi yaparken öğrenir.

Sonuç olarak, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen polisin hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, görev gereklerini yerine getirecek bilgi, beceri ve mesleki tavırlara sahip nitelikli kişiler olması gereği bilinmektedir.

istek, görüş ve önerileriniz için