27 Ocak 2017 naci cuhaci

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Eğitimleri

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik aşağıda yer alan eğitimler Dr. ÇJUHACI ve ekibi tarafından başarıyla tamamlandı.

Tüm personel dört ayrı grup halinde iki gün süre ile “Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerileri Eğitimi”ne alındılar. Bu eğitim ile ”İletişim konusundaki beklentilere yönelik farkındalık sağlama, kendini ifade edebilme yeteneğini destekleme, müşteri beklentilerine çözüm getirebilme, karşılıklı yanlış anlamaların önüne geçmek, imaj ve iletişim konusundaki bilgileri beceriye dönüştürerek hizmet sunum kalitesini artırmak amaçlanmaktadır.

Aynı eğitime ayrı bir grup olarak birim müdürleri de katılmıştır. Daha sonra yöneticiler için yıl sonuna kadar devam edecek olan ve aşağıdaki isimleri belirtilen bir dizi eğitim planlanmış ve uygulanmıştır.

1.Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerileri: 2 gün
2.Zaman Yönetimi: 1 gün
3.Ekip Çalışması ve Süreç Odaklılık: 1 gün
4.İş Koçluğu: 1 gün
5.Problem Çözme Teknikleri: 2 gün
6.Bireysel ve Grup Bilinci Geliştirme: 2 gün
7.Etkili Sunum Teknikleri: 2 gün
8.İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirmesi: 1 gün

Müşteri İlişkileri ve İletişim Becerileri
Amaç:
İletişim konusundaki beklentilere yönelik farkındalık sağlama, kendini ifade edebilme yeteneğini destekleme, müşteri beklentilerine çözüm getirebilme, karşılıklı yanlış anlamaların önüne geçmek, imaj ve iletişim konusundaki bilgileri beceriye dönüştürerek hizmet sunum kalitesini artırmak.

Zaman Yönetimi
Amaç:
Kötü zaman yönetiminin iş yaşamı ve özel yaşama etkilerinin farkına varılması,
doğru işe doğru zaman harcanması, doğru zamanda dünde, doğru zamanda yarında, doğru zamanda burada olabilmeleri ile önceliklerini belirleme ve planlama becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ekip Çalışması ve Süreç Odaklılık
Amaç:
Ekip çalışmasının ayırıcı özellikleri, sorunlara ve çözümlere çok yönlü yaklaşım, süreç karar kalitesinin iyileştirilmesi, farklılıkların birbirini tamamlayacak stilde yönetilmesi ve sinerjik süreç iyileştirebilmek.

İş Koçluğu
Amaç:
Yöneticilere kendi içlerinde bir yolculuğa çıkarak, başarıya ve hedeflerine en kısa yoldan ulaşmanın stratejilerini keşfettirmek.

Problem Çözme Teknikleri
Amaç:
Katılanlara, problem çözme süreçlerindeki işlem ve eylemleri tanıtıp örnekleyerek, onlara örnek konularda karar verdirip problem çözdürerek, problemleri kendi güçleri temelinde çözebilme becerilerini geliştirmek, böylece özel ve iş yaşamlarındaki kararlarının problemlere karşı tavırlarının uygunluğunu artırmaktır.

Bireysel ve Grup Bilinci Geliştirme
Amaç:
Kendini keşfetmek, farkındalık oluşturmak, özgüven geliştirerek kurumsal kimlikle bütünleşmek ve “Biz bilincini artırmak.

Etkili Sunum Teknikleri
Amaç:
Başarılı ve etkili sunuşlar için nasıl hazırlanmak gerektiği, coşkunun ölçüsü ile dinleyicilerin ilgisini yüksekte tutma ve konuya iştirak ettirme tekniklerini vermek.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve Performans Değerlendirmesi
Amaç:
İnsan kaynakları yönetimi’nin kapsamı,önemi ve amaçları, insan kaynakları yönetiminde aktörler ve rolleri, İKY işlevleri: istihdam-geliştirme-ücretleme-bütünleştirme konularında temel yeterlilikleri kazandırmak

Eğitimlerde başta Dr. M. Naci Çuhacı olmak üzere Argestar Danışmanlık uzmanları görev almıştır.

istek, görüş ve önerileriniz için