25 Ocak 2017 naci cuhaci

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Rapor Hazırlama ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak “Rapor Hazırlama ve Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi” Prof. Dr. Hikmet TİMUR ve Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verildi.

Eğitim 4 ayrı gruba yönelik, her grup için 18 saat olmak üzere toplam 72 saatlik bir süreyi kapsamaktadır.

Eğitimde interaktif yöntem ve tekniklerden soru-cevap, tartışma, rol canlandırma, literatür tarama, ortak akıl çalışmaları ve sunumlar kullanılarak etkileşimli bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmuştur. Eğitim teknolojisi devreye sokulmuş, Powerpoint sunusu, yazı tahtası (flip-chart), bilgisayar ve projeksiyon cihazı tüm derslerde aktif olarak kullanılmıştır. Katılımcıların her birine eğitim kitabı ve dokümanları verilmiştir.

Eğitimin ilk günü altı saat süre ile eğitmenler Prof.Dr.Hikmet Timur ve Dr.M.Naci Çuhacı kendi gruplarında önce Etkili Sunum Teknikleri ile İmla Kuralları üzerine sunuş yapmışlardır. İkinci günü ilk üç saat raporlama üzerine teorik bilgiler verilmiş öğleden sonra ise 7 ila 8’er kişiden oluşan gruplar oluşturularak belirlenen formatta raporlar hazırlanmış ve ekip üyelerince bu raporlar sunulmuştur. Daha sonra yine aynı ekipler tarafından sunum materyalleri hazırlanmış ve ekiplerce “Gözlem Formu” esas alınarak sunumlar yapılmıştır. Sunum yapan ekipleri diğer ekip arkadaşları; iki olumlu cümle iki olumsuz cümle şeklinde yazılı değerlendirmeleri yanı sıra 10 puan üzerinden de puanlamaları istenmiştir.

Yapılan değerlendirmede başarılı olan ekip üyelerine firmamızca hazırlanan Teşekkür Belgeleri verilmiştir.

Diğer yandan eğitim sonunda yapılan yazılı testte en yüksek not alan toplam altı kişiye firmamızca tedarik edilen hediyeler ödül olarak takdim edilmiştir.

Katılım Belgeleri ise eğitimin bitimini müteakip Personel Dairesi Başkanı Sayın Hüseyin ÇUMAK ve Eğitim Şube Müdürü Sayın İlhan ERTÜRK ile Personel Dairesi Sorumlularının iştirakiyle yapılan seronomide dağıtılmıştır.

istek, görüş ve önerileriniz için