26 Mayıs 2019 naci cuhaci

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

TAYAŞ Gıda San ve Tic. A.Ş. yönetici ve diğer beyaz yakalı personele Ocak – Şubat 2019 aylarında 3 ayrı grup halinde her grup ikişer gün olmak üzere Gebze’de, Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi verilmiştir.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

“Gönlü ve sözü bir olmayan kimsenin,
yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır.”
(Mevlana)

Günümüzde kişilerin ve örgütlerin başarısı iletişim ile ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Çünkü yönetim, iletişim ile gerçekleşmektedir. En küçük iletişim hatası, yönetim hatası demektir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında bir organizasyonun her kademesinde iletişimin kalitesi önem kazanmaktadır. Özellikle empatik iletişimin…

Diğer yandan, birçok insan anlaşılmadığından söz eder ve bu bağlamda başkalarını suçlar. Halbuki, öncelikle karşı tarafı anlamaya çalışıp sonrasında anlaşılmaya odaklansa mutlu ve huzurlu bir ortamı oluşturabilecektir…

İşte bu eğitim ile bu çerçevede teori ve uygulamalı hayat becerilerinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır.

İçerik
• İletişim çağında “İletişimsizlik”…
• Kendimizle Tanışmak – Kendimizle Yüzleşmek- Birbirimizi anlamak
• Bakış (Hayata) Aynaya Bak („Ne Görüyorsun?“ „Ne Görmek Isterdin?“)
• İnsanın Kendisiyle Yüzleşmesi, Bireysel SWOT
• Değerlerimiz… Bizdeki Önemi
• Dinlemenin önemi ve Dinleme becerilerini geliştirme
• “Anlamak” için “dinlemek” gerek! Ya “anlayış” için ne gerekir?
• İletişimde kendi tanımak: “Jo-Harry”
• İletişim Dilleri
• İletişim Çatışmaları ve Çatışmaların çözümü
• Hiyerarşi, Empati ve Empatik İletişim
• Takım içi İletişim Teknikleri ve Motive edici iletişim
• Müşteri, Ast-Üst İlişkilerinde etkili iletişim teknikleri
• Örnek uygulamalar

Süre : 2 Gün (12 Saat) / 1 Grup
Eğitimci : Dr. M. Naci ÇUHACI
Yöntem ve Teknikleri:
Role bürünme; soru-cevap, “ortak akıl” atölyesi ve sokratik sorgulama ve farkındalığa odaklanma; birlikte oynayalım-izleyelim

istek, görüş ve önerileriniz için