5 Ağustos 2015 drnaci

İkram Grup Şirketlerinde Yönetim Danışmanlığı

İKRAM Grup Şirketlerinde (İkram Hazır Beton İnşaat A.Ş. ve İkram Akaryakıt A.Ş.) (www.ikrambeton.com) KOSGEB destekli olarak Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) ile yaptığımız Yönetim Danışmanlığı Projesi 15 Ocak-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmasına karşılık kendi isteğimiz ile Projeye 31 Temmuz 2008 tarihine kadar devam edilmiştir.

Bu 7 aylık sürede, Dr.M.Naci ÇUHACI tarafından şirketimizde toplam 28 günlük bir çalışma yapılmıştır.

Bu kadar kısa bir sürede, İKRAM grup şirketlerinde kurumsallaşma sürecinde yaşanan değişim ve yenileşmeler daima olumlu yönde olmuştur. Bundan sonraki süreçte de olumlu gelişmelerin olacağı tabiidir.

Bu süreçte Mevcut Durum Analizi (Derinlemesine görüşme; Süreç izleme, Masabaşı çalışması; Şirket Yönetişim Yapısının irdelenmesi ve 2008 Yılı Hedefleri) yapılarak satınalmadan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçlerimiz ele alınmıştır odaklı iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon ve Yönetim Yapımız analiz edilerek organizasyon şeması hazırlanmıştır. İş Analizi yapılarak otuzüç ayrı pozisyonun görev yeterlik tanımları oluşturularak bu konuda personel eğitimleri sağlanmıştır.

Reorganizasyon sonucu personel istihdamı sağlanmıştır. Kurumsal Kimlik El Kitabı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yönetim Danışmanımız Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

Necip UYGUR
Ynt.Krl.Bşk. ve Genel Müdür
İkram Hazır Beton İnşaat San. Tic. A.Ş.
İKRAM Akaryakıt A.Ş.

18 Şubat 2009

istek, görüş ve önerileriniz için