5 Ağustos 2015 drnaci

Kuzucu Yem (Exen)’de Yönetim Danışmanlığı

2005 yılından beri aralıklı olarak Yönetim Danışmanlığını yaptığımız M.Kuzucu Yem. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nde (www.kuzucuyem.com.tr/ ) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim uygulamalarımız tamamlanmıştır.

2005 Yılı’nda ARGE(star) Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaptığımız anlaşma gereği, Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI ile şirketimiz (www.kuzucuyem.com.tr) 6 aylık süreçte yeniden yapılandırılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle SWOT Analizi yapılarak satın almadan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçlerimiz ele alınmış ve bu kapsamda süreç haritalaması yapılarak iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan iş analizleri yapılarak her pozisyonun Görev Yeterlik Tanımları oluşturularak bu konuda personel eğitimleri yapılmıştır.

Organizasyon ve yönetim yapımız analiz edilerek organizasyon şeması hazırlanmış.

Esnek bir yönetim hiyerarşisi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Dr. M. Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

İhsan KUZUCU
Genel Müdür M. Kuzucu Yem San. Ltd.Şti. (EXEN Yem)

istek, görüş ve önerileriniz için