5 Ağustos 2015 drnaci

Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları Mesleki Yetkinlik Artırma Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Etkili Sunum Teknikleri, Liderlik, Takım Çalışması ve Protokol Kuralları konularını kapsamaktadır.

Aynı anda iki ayrı grup olmak üzere beş iş günü, 27 saat süren bu eğitime 132 Vergi Müfettiş Yardımcısı katılmaktadır.

Bu eğitimle katılımcıların, iletişim konusunda etkililiklerini artırmak, stresle baş etme ve zamanı etkin kullanma becerilerini artırmak, verimliliği artırmaya yönelik olarak da takım çalışması ve sunum teknikleri ile liderlik becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dr. Çuhacı Liderlik,Takım Çalışması ve Protokol Kuralları Eğitimlerini vermektedir.

istek, görüş ve önerileriniz için