12 Nisan 2018 naci cuhaci

Maliye Bakanlığı’nda Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması Eğitimi

T.C. Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yapılan Personel Müdürlüğü sınavı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılan Emlak/Milli Emlak Müdürlüğü, Emlak/Milli Emlak Müdür Yardımcılığı sınavlarında başarılı olan Bakanlık personelinin yönetici yetkinlikleri konusundaki bilgilerinin arttırılması amacıyla Ankara’da Dr. M. Naci Çuhacı yönetimindeki ARGEstar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket) tarafından Göreve Hazırlama Eğitimi (Yönetici Yetkinliklerinin Arttırılması) 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında 30 saat süre gerçekleştirilmiştir.

Toplam 54 kişinin kişinin katıldığı söz konusu eğitimde aşağıdaki konular interaktif bir şekilde Bakanlığa özgü uygulanmıştır..
• Protokol Kuralları
• Etkili İletişim Teknikleri
• Liderlik ve Liderlik Becerilerini Geliştirme
• Sorunlu Personel Yönetimi
• Zaman ve Stres Yönetimi
• Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
• Takım Çalışması

Eğitimin verimliliğini değerlendirmek için, katılımcılara; eğitimin ilk ders saatinde “Ön Değerlendirme (Test)”, eğitimin son ders saatinde “Son Değerlendirme (Test)” uygulanmıştır.

istek, görüş ve önerileriniz için