12 Temmuz 2017 naci cuhaci

Menteşe Belediyesi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Muğla/Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan “Problem Çözme Teknikleri Eğitimi” 13-14 Haziran 2017 tarihlerinde Dr. M. Naci Çuhacı tarafından başarıyla verilmiştir.

Bu eğitimde özellikle, özellikle karar verme ve problem çözme süreçlerindeki işlem ve eylemleri tanıtıp örnekleyerek, onlara örnek konularda karar verdirip problem çözdürerek, problemleri kendi güçleri temelinde çözebilme becerilerini geliştirmek, böylece özel, sosyal ve iş hayatlarındaki kararlarının problemlere karşı tavırlarının uygunluğunu artırabilmeleri için paradigma değişikliği üzerinde durulmuştur.

Karar ve problemlerle ilgili bilgileri paylaşma, örnekleme. Bireysel ve grupla çalışarak, bilgileri somut durumlara uygulama, tartışma sonucu değerlendirme çalışmaları yaptırılmıştır.

Bu kapsamda dört ayrı grup oluşturularak “ortak akıl” ile belirlemiş oldukları problemleri özellikle Balık Kılçığı yöntemi ve Beyin Fırtınası tekniğini işe koşarak çözmüşler ve sunuşlar gerçekleştirmişlerdir.
Problem yönetiminde en büyük sorunun, “kültürel körlük” olgusu olduğu, problemi yönetebilmenin olmazsa olmazı, farkına varabilmenin gerektiği bu maksatla özellikle bireysel-kurumsal duyarlılık gerektiği hususunda üzerinde ısrarla durulmuştur. Bunun aşağıda sıralanan yöntemlerin uygulanması gerektiği anlatılmıştır.

• SWOT Analizi
• Gözlem
• Derinlemesine görüşme
• Odak Grup çalışması
• Anketler
• Çeklistler

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı katılımcıların özel ve sosyal hayatta ya da belediye hizmetlerinin Kalite-Süre-Maliyet optimizasyonunda yürütülürken karşılaşabilecekleri problemleri doğru tanımlama, doğru çözme ve doğru karar vermeye yönelik becerilerini arttırmaya yönelik araç ve teknikleri kazandırmaktır.

Eğitim Programı

13 Haziran 2017 tarihinde gün boyu personel eğitime katılmıştır. Bu eğitimde aşağıdaki konular uygulamalı bir şekilde aktarılmıştır.

• Problem Nedir ?
• Problemlerin Tanımlanması
• Problemlerin Ortak ve Yapısal Özellikleri
• Problemin Çözümündeki Temel Gereksinimler
• Problem Çözme Teknikleri
• PUKÖ Döngüsü
• Uygulama Örnekleri
• Beyin Fırtınası Tekniği
• 5N1K tekniği
• Sebep/Sonuç Diyagramları – Balık Kılçığı Modeli

14 Haziran 2017 tarihinde sabahki ilk oturumda yöneticiler eğitime katılmıştır. Bu eğitimde aşağıdaki konular uygulamalı bir şekilde aktarılmıştır. Öğleden sonra bazı yöneticiler ve personel eğitime devam etmişlerdir.

• Problem Nedir ?
• Problemlerin Tanımlanması
• Problemlerin Ortak ve Yapısal Özellikleri
• Problemin Çözümündeki Temel Gereksinimler
• Problem Çözme Teknikleri
• PUKÖ Döngüsü
• Uygulama Örnekleri
• Beyin Fırtınası Tekniği
• 5N1K tekniği
• Sebep/Sonuç Diyagramları – Balık Kılçığı Modeli

Katılımcı Sayısı: Personel ve Yönetici olmak üzere toplam: 55 kişi

Eğitim Süresince Yöneltilen Sorular

Duygusal Zeka, Öğrenilmiş Çaresizlik ve İletişim üzerine sorular gelmiştir. Eğitimin bir kısmında bunlara değinilmiştir. Bu konuların gerek problem çözmede gerekse önlemede önemli olduğunun vurgusu yapılarak “Duygusal Zeka” ve “Öğrenilmiş Çaresizlikle Mücadele” Eğitimlerinin alınması gerektiği tavsiye edilmiştir.

Eğitimle İlgili Genel Değerlendirme:

Eğitime bizzat belediye başkanı ve iki yardımcısı ile yöneticilerin birçoğu katılmıştır. Eğitim verimli geçmiştir. Herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek tarafımıza düşen hazırlıklar gerekse Yararlanıcı tarafından gerekli tüm hazırlıkları yapılmış ve faaliyet planını en uygulanabilir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Özetle; “Problem Çözme Teknikleri Eğitimi”nde, katılımcılar bu tür eğitimlerin devam etmesi gerektiğini ve eğitimin üstlerin ve astların olduğu bir ortamda bilgi paylaşımı olması açısından çok faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Hem teknik anlamda hem de kişisel gelişim ve yöneticilik vasıflarının gelişmesi anlamında eğitimin yararları olduğunu belirten katılımcılar, bu eğitimin tüm çalışanlara uygulanmasıyla işyerindeki problemlerin en aza indirgeneceğine inandıklarına işaret etmiştir. Eğitimden elde edilen bu önemli çıktının yanı sıra ast-üst ilişkilerinde performansı gözeten disiplin ve ödül esaslı, takım içi iletişim ve takım ruhunun oluşturulması bağlamında çağdaş yönetim tekniklerinin uygulanacağı konusunda katılımcıların istek ve arzularının arttığı gözlenmiştir. Bu beklenti ve eğilimlerin hayata geçebilmesi için üst yönetimin liderliğine/koçluğa da gereksinim duyulduğu açıktır.

istek, görüş ve önerileriniz için