26 Mayıs 2019 naci cuhaci

Müşteri İlişkileri Eğitimi

Zümrüt Tasarım ve Proje Atölyesi Reklam Ltd. Şti. personeline yönelik olarak tasarlanan Müşteri İlişkileri Eğitimi 02 Mart 2019 tarihinde Antalya’da Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından verilmiştir.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ

“Uzun dönemde şirkete beklenenden de fazla katma değer kazandırması olası müşterilerin, seçimi ve yönetilmesi için geliştirilmiş bir iş stratejisi” olarak ifade edilebilecek Müşteri İlişkileri Yönetimi, yaygın kullanılan adıyla CRM (Customer Relationship Management), “şirketin müşterilerinin ayakkabısıyla yürüyebilmesidir” aslında…

Günümüzün var olan bilgisi ile yarın karşılaşabileceğimiz olası bilginin miktarının, artık kestirilemez durumda olduğunu düşünürsek; müşteri beklentilerinin de o denli değişik ve değişken olduğunu anlamak hiç de zor olmasa gerek. Şirketlerin var olma gerekçelerinden en önemlisinin müşteri beklentilerini karşılamak olduğu dikkate alınırsa, bu değişime ayak uyduramayanların zaman içinde ortadan yok olacağını hatırlatmaya bile gerek yoktur. O zaman, şirketler ne yapmalı ki varlıklarını borçlu oldukları müşterilerini artarak kendilerine bağımlı kılsınlar? İşte bu konuda yardımımıza koşan bu paylaşım olacaktır.

İçerik
• Müşteri tanımı ve müşteri ilişkilerinin önemi
• Müşteri odaklılık ve Müşterinin sesi
• Müşteri bağlılığı
• Müşterilerle etkili iletişim kurma teknikleri
• Müşteri memnuniyeti oluşturma teknikleri
• Müşteri şikayetleri
• Müşteri niçin şikayet eder? İşletmeler niçin müşteri kaybeder?
• Müşteri şikayetlerine karşı alınacak önlemler
• Müşteri memnuniyeti Ölçümü ve Anket hazırlama ilkeleri

Süre : 1 gün
Eğitimci : Dr. M. Naci ÇUHACI

istek, görüş ve önerileriniz için