5 Ağustos 2015 drnaci

Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri’nde Yönetim Danışmanlığı

18 Mayıs – 27 Temmuz 2010 dönemini kapsayan Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Danışmanlığı Projesi Dr. M. Naci ÇUHACI’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilmiştir.

27 Aksiyon Planını kapsayan projede aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon-yönetim yapısının tanımlanması ile iş analizine dayalı olarak yöneticilerin görev-yetki-sorumluluk çerçevesinin belirlenmesi,

İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında eleman arama, şirkete çekme, seçme ve yerleştirme, ve şirkette tutabilme stratejileri geliştirilmiştir.

Eğitim ve geliştirme uygulamalarında  Değişim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Hedeflerle Yönetim, İş Planı Yapma, Pazarlama ve Satış, 5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik eğitimleri verilmiştir.

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi kapsamında; öncelikle önemli süreçler olan Teknik, Üretim Planlama, Satınalma, ArGe, Tasarım ve Pazarlama-Satış süreçlerinin sahipleri belirlenerek ve Stratejik hedefler geliştirilmiş ve bu bağlamda Business Plans’lerinin (İş Planlarının) yapılarak süreç iyileştirme (üretim alanlarının düzenlenmesi, stok ve depo yönetimi; iş yapış süresi, müşteri şikayetlerinin azaltılması) çalışmalarına hız verilmiştir.

Danışmanlık ve eğitim sürecinde, “Kurumsallaşma Yönlendirme Ekibi”; “Sürpriz Kalite Yaratıcılık Ekibi”; “Süreç İyileştirme Ekibi” ve “5S Projesi Ekibi” oluşumuna Yönelik “Ortak Akıl” Çalışmaları ve uygulamaları yapılmıştır.

Bu kısa sürede yoğun bir çalışma programı uygulanmış ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında personelde farkındalık oluşmuştur.

istek, görüş ve önerileriniz için