12 Nisan 2017 naci cuhaci

Ulusoylar A.Ş. Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Projesi

Danışmanlık ve Eğitim Konusu: Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi. Karabük: 2016

Yönetim Danışmanı, Koç ve Eğitimci: Dr. M. Naci ÇUHACI

ULUSOYLAR A.Ş. bünyesinde yapılan Faaliyetler:

– Başta aile bireyleri, ortaklar olmak üzere yöneticiler ve çalışanların eğitiminin yapılması,

– İnsan Kaynakları Yönetimi tanımlanması (Personel Envanterinin Çıkarılması, Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Hazırlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Tanımlanması, Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi),

– Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi (Beklentilerin-eğilimlerin belirlenmesi) ve iyileştirme önerileri ile uygulamaları,

– Süreçlerin Geliştirilmesi (Depo yönetimi, maliyet azaltma, müşteri şikayetini azaltma, satış artırma),

– Başta aile bireyleri, ortaklar ve yöneticilerin Kişilik Testleri yapılacak ve sonuçlar Ortaklar Kuruluna raporlanması,

– Belirlenen bu organizasyon yapısında (şeması) yer alan her pozisyonun iş analizleri yoluyla görev-yetki ve sorumluluk tanımlarının belirlenmesi/geliştirilmesi,

– Kurumsallaşmaya ilişkin prosedür, talimat ve ilgili formlar geliştirilmesi,

– Kurumsal Kimliğin Tanımlanması (vizyon-misyon-değerler-ilkeler, etik kodlar, kurallar, organizasyon ve yönetim yapısı) yazımı, paylaşılması ve uygulanması,

– İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Resmi ve Resmi olmayan iletişim ortamları),

– Aile Anayasası’nın yazımı.

istek, görüş ve önerileriniz için