Makalelerimiz bölümümüze hoşgeldiniz
Makaleleri GÖr
 

İNSAN İLİŞKİLERİNİ “AKORT ETMEK”

Çağımız yönetiminde ‘insan’ önem kazanmış ve yönetim insancıllaşmıştır. Artık, işletmelerde, insanın insan yönü elde edilerek çalışmaya yönlendirilmesi ve verimli olması istenilmektedir. Yönetici/üst, alt kademedeki personelle bütünleşmekte ve özdeşleşmektedir: onlarla aynı elbiseyi giymekte, aynı bareti takmakta, aynı yemekhanede aynı yemeği yemekte, aynı araçla seyahat etmekte; personeline adıyla hitap etmekte, ceketsiz görüşmekte, birlikte çay içmekte, samimi ilişkilere girmektedir. Artık, yönetimde katı kurallar ve kalıplar yerine, ortak amaçlar ve ortak kurallar gelişmektedir. Yöneticiler ya da üstler artık fildişi kulelerde oturan, sadece emir veren, her şeyi denetleyen erişilmez kişiler değildir. Yönetici ya da üstler artık, işçiyle astlarıyla oturup konuşan insandır. Alt kademeye inen, işbaşında onu yönlendiren ve iş görenle direkt görüşen insandır. Artık, yönetimde verimliliği sağlayan etki, sadece fazla para verilmesi veya fiziki şartların iyileştirilmesi değil, çalışanlara gösterilen yakın ilgi ve özendir. DevamıİNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DEYİNCE…

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, yaşamın bir çok boyutunda olduğu gibi, iş hayatında da ürün ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve bakım yöntemlerini etkilemektedir. İş hayatında meydana gelen bu gelişmeler, insan kaynaklarında aranılan nitelikleri de büyük ölçüde etkilemektedir. Seri üretime dayalı geleneksel endüstriyel işletmelerde çalışan ve dar bir alanda eğitilen, tekrara dayalı işleri yapan, verilen talimatlar çerçevesinde hareket eden işgücü, çevik şirketler için yeterli olmamaktadır. Bazı yönetim otoritelerine göre de, üçüncü bin yılda ayakta kalabilecek şirketlerin rakiplerinden daha hızlı ve daha etkin öğrenen organizasyonlarının olacağı ileri sürülmektedir. Sürekli değişen dünyada ve giderek artan rekabet ortamında, müşteri oluşturabilmek, endüstri standartlarını belirleyebilmek, etkin organizasyonel yapıya ulaşmak, küresel rekabet gücünü artırmak, uygarlığa katkıda bulunabilen bir organizasyona dönüşmek gibi amaçları başarabilmek için klasik eğitim ve yönetim reçeteleri yetersiz kalmakta, daha ileri düzeyde bir anlayışa ihtiyaç duyulmaktadır. Hatta, öğrenen organizasyonların ötesinde gülen organizasyonların stratejik bir önem kazanacağı ileri sürülmektedir. DevamıAksaray’ın sümüklü böceği kim, ya da kim olmak ister?

Değerli Dostum ve Meslektaşım Prof. Dr. İsmail Üstel’in “Sümüklü Böcek Olmak İstiyorum” isimli makalesini okurken; aslında, görüntüsü itibariyle çok sevimli görünmese de “iz” bırakan bu hayvan, geçmişe sürükledi beni.

Çocukluğumun “Delikli Harım”ında ya da “Hacı Osman’nın Kavaklığı”nda Taşpazarlı çocuklarla sepet sepet “fişgene” toplayıp okul harçlığımızı çıkardığımız günleri anımsadım. DevamıKırık Koltuk Söyleşileri

Sakarya Defterdar Yardımcısı ve Yazar Rahim TAŞ moderatörlüğünde facebook sayfasında yapılan “Kırık Koltuk” Söyleşilerine konuk olan Dr. Mahmut Naci ÇUHACI (Düşmühendisi) ile yapılan söyleşi. (Bu söyleşiler Rahim Taş tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.) Kitabın ismi: Hammaliye – Maliyecinin İç Sesi

Rahim Taş – Konuğumuz, Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlerde eğitici olarak bulunmuş, fahri maliyeci ilan ettiğimiz, Değerli Hocamız. Sorularımızda sınırlama veya çeşitlendirme kısıtımız yoktur. Amacımız uzmanlığınızdan olumlu sonuçlar çıkarabilmek olacaktır. Dr. M Naci Çuhacı kimdir? Uzmanlıkları nelerdir?
DevamıLiderlik deyince…

Yazar: Dr. M. Naci ÇUHACI (Ph.D.)

Dünyadaki değişim genel olarak, küreselleşme ve sanayi toplumu şartlarından bilgi toplumuna geçiş şeklindedir. Ancak, geçmiş kalıplarımız ve mevcut yapımız ile bu yeni ortama uygun çözümler üretmek yönetim kapasitemizi aşmaktadır. Bu çerçevede, sadece yönetim yapımızı değil, yönetim paradigmamızı da değiştirmek kaçınılmaz hale gelmiştir.
DevamıProje Portföyü Yönetimi

Stratejinin bir uygulama aracı olan projelerin örgüt içinde bir bütün olarak etkin bir şekilde yönetimi, örgütün stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesinde son derece önemlidir. Bundan da önemli olan ise portföyü oluşturan projelerin ve diğer işlerin örgüt stratejik amaçlarını destekleyecek şekilde seçilmesini temin etmektir. Örgüt bir şirket ya da şirketler topluluğu olan bir holding gibi kar amaçlı olabileceği gibi kamu ya da sivil toplum kuruluşları gibi kar amaçsız örgütler de olabilir. Her durumda bir proje örgütün stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla üstlenilir. Bu nedenle proje ile örgütün stratejisinin iyi ilişkilendirilmesi örgütün kuruluş amacı doğrultusunda varlığını sürdürmesi açısından son derece önemlidir.

Ülkemizde proje portföyü alanındaki ilk kapsamlı çalışma olan bu kitabın hedef kitlesi; Kamu ve özel sektörde yer alan kar amaçlı ve kar amaçsız bütün örgütlerin yöneticileri, proje takımlarında görev alacak personelidir. Ayrıca, proje portföyü konusunda geniş bir kaynak taraması yapılmış olması nedeniyle de akademisyenler, danışmanlar için de bir başvuru kaynağı niteliği taşımaktadır.

NAci Çuhacı - Proje Portföyü Yönetimi

NAci Çuhacı – Proje Portföyü Yönetimiİnsan Kaynakları Yönetimi

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Üretimin gerçekleştirilebilmesi için dört üretim unsurunun uygun bir bileşiminin bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Üretim faktörleri olarak adlandırılan bu unsurlar “emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişim” dir. Üretim faktörlerinin yakından analizi hem emek hem de girişim faktörünün insan kaynağını kapsadığını gösterecektir. Devamı

 

Kral ve Dilenci

Yazar: Dr.Mahmut Naci ÇUHACI

Hikaye bu ya; bir kral bir gün sabah gezintisi sırasında bir dilenciye rastlar ve dilenciye “Dile benden ne dilersen” diye sorar.

Dilenci krala gülerek “Sanki benim her istediğimi gerçekleştirebilecekmiş gibi soruyorsunuz” der. Devamı

istek, görüş ve önerileriniz için